עמוד הבית  עמוד הבית
צור קשר  צור קשר
English  English
על הקרן
מענקים
פרוייקטים
הנחיות להגשת בקשה
שותפויות עם הקרן
שותפים
חזון הקרן
תחומי פעילות
על הקרן [חזון הקרן]
חזון הקרן

הקרן לסביבה ירוקה נוסדה כדי לשפר את איכות החיים בישראל באמצעות קידום סביבה בריאה
בת-קיימא. במרכז חזונה של הקרן הירוקה מניעה של הידרדרות סביבתית ושמירה על המשאבים
הטבעיים המידלדלים, למען הדורות הבאים.
הקרן לסביבה ירוקה מאמינה שכל אדם זכאי להגנה מפני סכנות סביבתיות, גם מי שגר בקהילות
הפגיעות ביותר בישראל. הקרן לסביבה ירוקה פועלת למען קידום תנועה סביבתית חזקה
ומקצועית ולטיפוח ציבור פעיל ובעל מודעות.

מטרות ויעדים

מטרה ראשונה: למנוע הידרדרות סביבתית ולשמר את המשאבים הטבעיים המידלדלים מתוך
זיקה לסוגיות חברתיות רחבות כגון בריאות, מעורבות הציבור, רווחה ואיכות חיים.

יעד ראשון: למנוע השתלטות על שטחים פתוחים.
ישראל היא מן המדינות הצפופות ביותר בעולם. השטחים הפתוחים בה נעלמים במהירות
בשל תכנון לקוי ופיתוח לא מרוסן. סדר העדיפויות של הקרן לסביבה ירוקה בתחום מניעת
השתלטות על שטחים פתוחים: חיזוק התקנות להקצאת קרקעות בתכנון המקומי; שיפור
הטיפול בפסולת מוצקה; קידום פתרונות סביבתיים בני-קיימא לבעיית התחבורה המחריפה;
שימור מערכות אקולוגיות וביולוגיות במרחבים עירוניים פתוחים.

יעד שני: להגן על מקורות המים של ישראל ולשקמם.
ישראל עומדת לפני שני משברי מים. הראשון הוא מחסור. השני הוא זיהום. סדר העדיפויות
של הקרן לסביבה ירוקה בתחום מקורות המים: שמירה על מי השתייה; שיקום נחלים
ומאגרי מים תת-קרקעיים; מניעת זיהום של הים.

יעד שלישי: להגן על איכות האוויר.
ישראל מזהמת את עצמה ברמות גבוהות של מזהמי אוויר. סדר העדיפויות של הקרן
לסביבה ירוקה בתחום השמירה על איכות האוויר: הידוק התקנות נגד מזהמים; הגברה של
אכיפת התקנות נגד מזהמים; חיפוש אחר מקורות דלק חלופיים ופיתוחם.

מטרה שנייה: לחזק ולטפח תנועה סביבתית מקצועית, הפועלת בשיתוף כל אזרחי ישראל
ולמענם, ובכללם האזרחים הפגיעים ביותר.

יעד ראשון: לתמוך בארגונים לא-ממשלתיים השואפים למצוינות ביישום של תכניות
איכותיות ויעילות, ומשתפים פעולה אלה עם אלה ועם הציבור הרחב כדי ליצור תנועה
סביבתית חזקה.

יעד שני: לעורר מודעות ציבורית לבעיות הסביבה ולשפר את ההסברה על ההשפעה של
הידרדרות הסביבה על בריאות הציבור ועל איכות החיים, כדי לגרום לציבור להיות פעיל
בתכנון ובקבלת החלטות.


אסטרטגיות

הקרן לסביבה ירוקה בונה את היכולת של התנועה הסביבתית באמצעות סיוע כספי, סיוע טכני
והדרכה והשגחה מקצועית לארגונים.
הקרן לסביבה ירוקה מקדמת את התפתחותה של תנועה מגוונת ורבת-יכולת באמצעות תמיכה
במגוון ארגונים, החל מארגונים ארציים מבוססים וכלה בארגונים קטנים שאך החלו לפעול.
הקרן לסביבה ירוקה מעודדת בניית קואליציות וקיום מסעות הסברה משותפים כדי לשפר את
יעילותם של ארגונים יחידים ושל הקואליציה כולה.
הקרן לסביבה ירוקה שואפת להביא בחשבון צדק סביבתי בכל פעולה ופרויקט שבהם היא תומכת.
הקרן לסביבה ירוקה מדרבנת את הציבור לפעול ולרכוש מודעות באמצעות תמיכה בארגונים
הפועלים במערכת החינוך הרשמית והלא רשמית.