עמוד הבית  עמוד הבית
צור קשר  צור קשר
English  English
על הקרן
מענקים
פרוייקטים
הנחיות להגשת בקשה
שותפויות עם הקרן
שותפים
חזון הקרן
תחומי פעילות
על הקרן [תחומי פעילות]

"בשעה שברא הקב"ה את האדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן-עדן ואמר לו: ראה
מעשי כמה נאים ומשובחים הם וכל מה שבראתי-בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל
ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך."

'קהלת רבה ט

אנו, משגיחי הסביבה, אחראים לא רק להגנה על אוצרות טבע יקרים, אלא גם לשימורם עבור
הדורות הבאים. אלגוריה תנ"כית זו היא נבואה המזהירה אותנו שתוצאות ההגזמה והשימוש
לרעה באוצרות הטבע אינן הפיכות.
הזהרות אלו חשובות במיוחד בישראל של היום, שכן השטחים הפתוחים בה נעלמים במהירות
בעטיו של פיתוח לא מרוסן, עריה נחנקות מתחבורה ומזיהום אוויר ויותר ממחצית בארות המים
שלה מזוהמות.
עובדות מטרידות אלו הן רק מבחר מצומצם של איומים סביבתיים שישראל עומדת לפניהם.
ואולם, ישראל מפנה את תשומת לבה ואת משאביה בראש ובראשונה לביטחון ומיד אחריו
לכלכלה, ואיכות הסביבה מידרדרת לכדי הזנחה ורשלנות.
הקרן לסביבה ירוקה מקבלת עליה אחריות לתיקון הסביבה. באמצעות מענקים לארגונים -
גדולים כקטנים - הקרן מגנה על משאבים טבעיים ומקדמת פתרונות בני-קיימא למשבר האקולוגי
בישראל, מזיהום אוויר דרך זיהום המים ועד להשתלטות על השטחים הפתוחים.
הקרן מכירה בכך שהזיהום אינו יודע גבולות, ולכן היא מתכוונת לטפל במשבר הסביבתי בישראל
בהקשר רחב, אזורי. ואולם, אף שהאיומים הסביבתיים פוגעים בכולם, הם פוגעים יותר במי שאין
לו אמצעים להגן על עצמו. הקרן מתמסרת לחיזוק התנועה הסביבתית, כדי להבטיח שכל
הישראלים יוכלו ליהנות מזכויותיהם ולהגן עליהן.
הקרן לסביבה ירוקה הושקה בשנת 2001 כשותפות של קרנות מובילות, שמעמידות בראש
מעייניהן ישראל בריאה וחזקה. משקיעי הקרן משתמשים בתרומות כבמנוף, ובכך משיגים את
מרב ההשפעה בשטח. הקרן היא שותפות ראשונה מסוגה. השותפים המייסדים הם הקרן החדשה
לישראל, קרן אנדראה וצ'רלס ברונפמן, קרן דורות וקרן נתן קמינגס.
תורמים חדשים לקרן יוזמנו להשתתף בקביעת מדיניות ובהחלטות הקשורות במתן מענקים.
צדק סביבתי

זיהום אוויר, מים מזוהמים, הצטמקות השטחים הירוקים - אלה מאיימים על כל תושבי ישראל.
אמנם אין גבולות לסכנות האלה, אך בעת האחרונה תושבי שכונות מבוססות למדו להתארגן
ביעילות כדי להגן על החצר האחורית שלהם.
לעומת זאת, המתגוררים בפריפריה - אם הפריפריה הגיאוגרפית אם הפריפריה החברתית-כלכלית
- לעתים קרובות חסרים כסף וכוח פוליטי הדרושים כדי להתעמת עם המזהמים או לתבוע אכיפה
של התקנים הממשלתיים. הקרן לסביבה ירוקה פועלת כדי להבטיח שהאוכלוסייה הפגיעה
בישראל - ובכללה אזרחים ערבים, עולים חדשים וקבוצות אחרות הסובלות ממצוקה כלכלית -
תרכוש כישורים שיאפשרו לה לעמוד על זכויותיה ויהיו לה הכלים להשפיע על קבלת החלטות
בממשלה.

יוזמות בתחום הצדק הסביבתי:
הקרן תורמת להעצמת האוכלוסייה הפגיעה ומסייעת לה לגלות מעורבות, ונוסף על כך הוא
שואפת לחזק את התנועה לאיכות הסביבה ולהחיל את עקרונות הצדק הסביבתי בתנועה כולה.

סדר העדיפויות של הקרן הירוקה בתחום הצדק הסביבתי:
  • עידוד הציבור להשתתף בתהליכי תכנון מקומיים וארציים;
  • לימודי העשרה בנושא איכות הסביבה, בחינוך הרשמי והלא רשמי;
  • הרחבה וייעול של קואליציות אזוריות וארציות.

נציג כמה מהארגונים העוסקים בצדק חברתי שהקרן לסביבה ירוקה תומכת בהם:

שתי"ל: פרוייקט קהילה וסביבה
שתי"ל - מרכז ההכשרה וההעצמה לארגונים לשינוי חברתי של הקרן החדשה לישראל, ממלא
תפקיד חשוב בחיזוק התנועה הסביבתית באמצעות ייעוץ ישיר וסדנאות לבניית כישורים
לארגונים הצומחים בשטח. פרויקט הצדק הסביבתי של שתי"ל החל לפני כמעט עשור. הוא מסייע
לעשרות קבוצות של יהודים וערבים בכל שנה באמצעות שירותי ייעוץ שנועדו לשפר ולייעל את
הארגונים, באמצעות שדולה ובאמצעות יחסי ציבור. עוד מוקד של הפרויקט הוא תיאום
קואליציות וחיזוק שותפויות של ארגונים סביבתיים וקבוצות אזרחים. דוגמה לקואליציה שארגן
שתי"ל היא הקואליציה לבריאות הציבור, שחברים בה 12 ארגונים. הקואליציה פועלת בין השאר
לעורר את מודעות הציבור לשיעור הגבוה של חולים במחלות לב ובסרטן באזור חיפה בשל רמה
מסוכנת של פליטת חומרים רעילים.

אדם טבע ודין: פרוייקט סביבה וקהילה
באמצעות התכנית הקהילתית שלו, אדם טבע ודין מעניק סיוע משפטי, מדעי ותכנוני חינם
לקהילות המבקשות פתרונות לבעיות מקומיות. השנה, האיגוד מתמקד בבניית שותפויות חדשות
עם קבוצות קהילתיות ועם ארגונים בלא מטרות רווח בקרב מעוטי יכולת במגזר היהודי ובמגזר
הערבי.

אויר

בעשור האחרון הוכפלה בישראל צריכת החשמל והדלק - שני המקורות העיקריים לזיהום אוויר.
סולר הוא דלק מזיק במיוחד, ובכל זאת יותר ממחצית הדלק לתחבורה בארץ הוא סולר.
מחקר עכשווי על מחלות קובע שבתל-אביב לבדה מתים בכל שנה 300 איש מזיהום אוויר שנגרם
מכלי רכב. בעבר הייתה אסטמה מחלה נדירה למדי בקרב ילדי ישראל; אך שיעור חולי האסטמה
עלה מ- 5.6% בשנת 1980 ל- 17% היום -ומתקרב לממדים של מגפה.
נשים ישראליות סובלות משיעור סרטן השד מהגבוהים בעולם - אחת משמונה נשים חולה
במחלה. בחיפה, שם שוכנים המפעלים הכימיים הגדולים בארץ, שיעור החולות העפיל לאחת מכל
שש נשים.

יוזמות הקשורות באיכות האוויר
למרות הסטטיסטיקה העגומה, מחקרים עכשוויים מראים שמעבר לאוטובוסים המונעים בחשמל
יציל את חייהם של שישה עשר איש לפחות בכל שנה. בהשראת מחקרים כאלה, הקרן לסביבה
ירוקה מתמסרת לשמירה על איכות האוויר ולהגנה על החיים.

זה סדר העדיפויות של הקרן לסביבה ירוקה:
  • הידוק והגברה של אכיפת התקנות נגד מזהמים;
  • מציאת מקורות דלק חלופיים ופיתוחם;
  • מציאת מקורות דלק חלופיים ופיתוחם;
  • הגנה על מי שפגיע לזיהום אוויר - זקנים, חולים, ילדים.

נציין כמה מהארגונים הפועלים בתחום איכות האוויר המקבלים מענקים מהקרן לסביבה ירוקה:

אדם טבע ודין: פרויקט אוויר נקי עכשיו!
אדם טבע ודין מתמודד עם הזנחה ארוכת שנים באמצעות תוכנית נמרצת של אכיפה אזרחית,
רפורמה בתקנות וחקיקה חדשנית. מעבר למאבק במזהמים בתחבורה ובתעשייה, 'אוויר נקי
עכשיו!' הוא חוד החנית בניסיון לנסח חוק מקיף שעניינו אוויר נקי.

העמותה למען איכות הסביבה והחיים בנהריה
עמותה אזרחית זה פועלת להגן על נהריה מפני פיתוח לא מרוסן ופסולת רעילה הנגזרת מכך.
העמותה נאבקת בנושאי האסבסט, בין השאר מאבק בתכנית להקים פארק שעשועים מעל אתר
לקבורת פסולת אסבסט, מאבק לסגירת אתר פסולת רעילה בקרב תושבים. האסטרטגיות של
העמותה הן איסוף עדויות למחלות ומסע הסברה חינוכי.

שטחים פתוחים

ישראל סובלת מהתפוצצות אוכלוסין. שטחה של ישראל הוא כשטחה של ניו-ג'רסי, אך
אוכלוסייתה הוכפלה פי שישה בחמישים השנים האחרונות, וכיום היא מונה 6.5 מיליון איש.
דמוגרפים צופים שבשנת 2020 תהיה אוכלוסיית ישראל 8.7 מיליון איש.
אנשים חדשים פירושם פיתוח נוסף - עוד שכונות, עוד קניונים, עוד כבישים ועוד שימושי קרקע.
אפשר שמדינה רחבת ידיים מסוגלת להיענות לדרישות הגוברות, אך במדינה קטנה כישראל
התוצאה היא משבר סביבתי.
שטחים שהיו פעם חקלאיים כמו השרון הפורה במרכז הארץ ונופים פראיים כמו הרי יהודה מצפון
לירושלים נבלעים בנחשול של התפשטות עירונית. בערי ישראל המתפתחות, אפילו מגרשי חניה
מצופי בטון נחשבים שטחים פתוחים לפי כמה מתכנני ערים.

יוזמות בנושא שמירת השטחים הפתוחים
בדיוק כשהיה נראה שאי-אפשר לעצור את ההידרדרות, הצליחה קואליציה של פעילים בירושלים
לחסום תוכנית לבנות בתי דירות בעמק הצבאים, מהשטחים הפתוחים האחרונים שנשארו
בירושלים. כעת הקואליציה משתפת תושבים מקומיים בניסוח תכניות חלופיות, שישמרו על
העמק מקום פתוח. הקרן לסביבה ירוקה מסתמכת על ניצחונות כאלה במאמציה לקדם פתרונות
בני-קיימא לבעיית השטחים הפתוחים הן בתוך הערים והן מחוצה להם.

סדר העדיפויות של הקרן לסביבה ירוקה:
חיזוק תקנות לתכנון מקומי בשטחים פתוחים;
שיפור הטיפול בפסולת מוצקה;
התמודדות עם משבר התחבורה המחריף;
הגנה על המערכות האקולוגיות והביולוגיות בשטחים פתוחים.

נזכיר כמה מהארגונים הפועלים בתחום זה שהקרן לסביבה ירוקה תומכת בהם:

החברה להגנת הטבע תל אביב: הפורום הירוק
הפורום הירוק הוא קואליציה של ארגונים שמתאמת החברה להגנת הטבע. הפורום מערב ומעודד
קבוצות קהילתיות להשתתף השתתפות פעילה בהליכי תכנון. השנה הוא מתרכז בעידוד מעורבות
של פעילי שכונות במסע הסברה למען קביעת קווים מנחים חדשים לטיפול בשטחים פתוחים
עירוניים.

הקואליציה לשימור מערב ירושלים
הקואליציה לשימור מערב ירושלים היא ברית ארגונים חברתיים וסביבתיים שהתלכדו על מנת
לפעול להבטחת שימורם של הרי ירושלים והיא רואה לעצמה יעוד בשמירת הנוף, הטבע וערכי
המורשת הכללים באזור.
הקואליציה קוראת לפיתוח בר קיימא בגבולות העיר ירושלים ולחיזוק ירושלים מבחינה חברתית,
כלכלית ותרבותית.
בין מטרותיה : עצירת סיפוח שטחים נוספים לעיר כדי לשמור על הירוק המקיף את העיר, שמירה
על ייעודי הקרקע בהרי ירושלים כפי שהם מופיעים בתכניות אב ומתאר ארציות ומיצוי פוטנציאל
הבינוי הקיים בתוך גבולות העיר.
מים

המים הם המשאב הנתון בסכנה הרבה ביותר בישראל ובמזרח התיכון. המחסור במים, המחמיר
בשל הבעיות המדיניות באזור, גורם לניסיונות להגן על משאבי המים להיות מורכבים ומסובכים.
ההשלכות הכלכליות והגאו-פוליטיות של המשבר מהדהדות הרבה מעבר לשולחנות המשא ומתן
המדיני.
ואולם, הבעיה חמורה שבעתיים מכיוון שמקורות המים שעדיין נשארו סובלים מהזנחה. שפכים
עירוניים ותעשייתיים מזהמים יותר ממחצית מקורות מי השתייה בישראל. מזהמים אלו מסכנים
גם את מימי המוביל הארצי, השואב מים מהכינרת ומוביל אותם לערי ישראל.
מצבם של הנחלים והימים בישראל גם הוא בכי רע. עשרים נחלים מובילים אל הים התיכון; רובם
מזוהמים עד כדי כך שאסור לשחות בהם, לשוט בהם או לדוג בהם. מפרץ אילת ושוניות
האלמוגים המרהיבות שבו נהרסים במהירות בשל זיהום ובשל תיירות לא מבוקרת.

יוזמות לטיפול בבעיית המים
אמנם המצב חמור, אך יש אמצעים טכנולוגיים שיכולים לשפרו. התפלת מים ומחזור, אף שהם
יקרים ואורכים זמן רב, הם פתרון אפשרי לטווח ארוך. הם מדגישים את הדחיפות של פעולתה
העכשווית של הקרן לסביבה ירוקה להגנת מקורות המים לשתייה לשמורות טבע ולחקלאות.

סדר העדיפויות של הקרן לסביבה ירוקה:
  • שמירה על מקורות המים של ישראל וקידום חיסכון במים;
  • שיקום נחלים ומקורות מי תהום ושימור המערכת האקולוגית הטבעית;
  • מניעת זיהום במפרצים ובים.

נזכיר כמה מהארגונים הפועלים בתחום ומקבלים תמיכה מהקרן לסביבה ירוקה:

(אל"ס) אזרחים למען הסביבה בגליל
אירגון מתנדבים יהודים וערבים תושבי הגליל שהוקם ב-1990 במטרה לפעול במשותף לשמירה על
איכות אוויר, מים וקרקע. אל"ס שמה למטרה למקד פעילותה בשמירה על מקורות המים על ידי
פעילות ציבורית ומשפטית, טיפול באתרי פסולת, מבצעי ניקיון, התראה לרשיות וריכוז מידע
וסביבה באזור. המזהם העיקרי של מקורות מי התהום הוא פסולת רעילה מוצקה ושפכים שלא
טופלו כראוי. השותפות נושאת ונותנת עם הרשויות כדי שיתקינו תקנות מתאימות, ועורכת
פעולות להעלאת המודעות הציבורית לבעיית הזיהום.

מסע הסברה להצלת מפרץ אילת
את מסע ההסברה להצלת מפרץ אילת מובילה החברה להגנת הטבע בישראל בשיתוף עם ארגוני
סביבה אחרים. הוא קורא להתערבות מידית ולתכנון ארוך טווח כדי להגן על שוניות האלמוגים,
שהן מן היפות בעולם. החברה להגנת הטבע השיקה את מסע ההסברה הארצי בשנת 2001 בשיתוף
קואליציה של ארגונים סביבתיים. היא הצליחה לעורר מודעות בציבור למשבר במפרץ, והחלה
לקדם חקיקה בנושא.

חינוך