עמוד הבית  עמוד הבית
צור קשר  צור קשר
English  English
על הקרן
מענקים
פרוייקטים
הנחיות להגשת בקשה
שותפויות עם הקרן
צדק סביבתי
אויר
שטחים פתוחים
מים
חינוך
בניית יכולת/תנועה סביבתית
מודעות ציבורית
מענקים [לפי תחומי פעילות - צדק סביבתי]
הפרוייקטים הבאים מתבצעים בסיוע מענקים מהקרן לסביבה ירוקה:
צדק סביבתי

אדם טבע ודין (אט"ד)
סביבה וקהילה
תכנון העתיד
אכיפת חוקים סביבתיים
אמון הציבור
במקום - מתכננים למען זכויות תכנון
סדנת שיתוף תושבים בתכנון אבו-גוש
האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה
ממשק – תכנית יישום מדע בממשל
האגודה לצדק סביבתי בישראל
צימצום סיכונים סביבתיים במרחב משותף
צמצום סיכונים סביבתיים במרחב משותף
החברה להגנת הטבע (חלה"ט)
הכוורת הירוקה-תכנית קהילות החברה להגנת הטבע לקראת שנת הבחירות המוניציפליות
חיים וסביבה
חיזוק ההשפעה הציבורית של התנועה הסביבתית בישראל
ידידי כדור הארץ המזה"ת
ישראל בשביל אופניים
הפורום הישראלי לאופניים
לינק לאיכות הסביבה
להשיב את החיים לנחל חביס,2007
מעלה – עסקים מנהיגים אחריות חברתית
'החדשנות הנאותה' -מנוע צמיחה לעסקים בישראל
מרכז השל המכון הישראלי לחשיבה ומנהיגות סביבתית
סמינר מעוף על קיימות מקומית 2012
מצרכנות לקיימות
תמיכה כללית 2012
תמיכה כללית 2011
נגב בר קיימא
אחריות סביבתית-קהילתית במגזר הבדואי,2008
יחסים סביבתיים עם התעשייה הכימית בנגב
אחריות סביבתית בקהילת הבדואים,2007
נגה
הקואליציה להגנת הסביבה בגליל
סיכויי- העמותה לקידום שוויון אזרחי
מִחֲסָמים לניידות: קידום התחבורה הציבורית ביישובים הערבים
עמותת התקווה בשעב
"סביבה בערבית"(אל-ביאה אלערבייה) - אחריות קהילתית ערבית
בניית מודעות סביבתית
שתיל - שירותי תמיכה וייעוץ לארגונים, מיסודה של הקרן החדשה לישראל
הפורום הישראלי לתכנון אחראי
צדק סביבתי 2012
צדק סביבתי, 2009
צדק סביבתי, 2008
צדק סביבתי, 2010
תחבורה היום ומחר
פורום תחבורה ציבורית
תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות 2013