עמוד הבית  עמוד הבית
צור קשר  צור קשר
English  English
על הקרן
מענקים
פרוייקטים
הנחיות להגשת בקשה
שותפויות עם הקרן
כללי
קרן של"י
כנס "כוח סביבתי"
רשת ירוקה
פרוייקטים [כללי]


הקרן לסביבה ירוקה מעורבת במספר פרויקטים באופן ישיר הן על ידי הקמת הפרויקט והן על ידי
השתתפות בניהולו השותף. הקרן מאמינה בהנעת יוזמות חדשות ובעידוד שיתופי פעולה אזוריים או
נושאיים למען חיזוק התנועה הסביבתית והעשייה הסביבתית בישראל.

שלושה פרויקטים מופעלים על ידי הקרן:

קרן של"י -"שורשים לסביבה ירוקה": קרן של"י נוסדה על ידי קרן קרב בשיתוף קרנות קמינגס
ודורות בשנת 1997 במטרה להעמיד משאבים לטובת יוזמות סביבתיות מקומיות המופעלות על ידי
קבוצות פעילים קטנות הנמצאות לרוב בראשית דרכן. הקרן מקיימת שני סבבי חלוקת מענקים כל שנה,
באביב ובסתיו וגובה המענקים יכול להגיע עד 20,000 ₪ בכל מענק. בכל סבב מחלקת הקרן בין 17-22
מענקים לארגונים סביבתיים קטנים וקבוצות פעילים/ועדי פעולה בכל רחבי הארץ.
למידע נוסף על קרן של"י אתר הבית של של"י

כנס כח סביבתי הינו כנס שנתי לארגוני ופעילי איכות הסביבה בישראל. הכנס נוסד על ידי קרן קרב
ומבוצע במשותף על ידי שתיל והקרן לסביבה ירוקה. הכנס מתקיים זו שנתו החמישית ונועד להביא יחד
את פעילי איכות הסביבה ליום מיוחד בשנה בו הם לומדים ומשתפים ומכירים את טווח העשייה
והרעיונות הסביבתיים הקיימים היום בארץ.

הרשת הירוקה הינה רשת של חינוך לאיכות סביבה בבתי ספר ברחבי הארץ. הרשת נוסדה על ידי קרן
קרב במסגרת תכנית קרב למעורבות בחינוך ובשיתוף עם מכון השל לחשיבה ומנהיגות סביבתית.

הרשת הירוקה- חינוך למעורבות סביבתית חברתית

החזון
אנו חיים בעולם מופלא ושברירי. ההתפתחויות הטכנולוגיות והכלכליות של האנושות הביאו עימם
יתרונות אדירים, אך לצידם של אלה, התעצמה סכנת ההשמדה והרס של מערכות טבעיות, התרחבו
הפערים החברתיים וגבר העוני בעולם.
עתידנו - עתיד משותף: העולם בנוי ממארג של קשרים הדדיים- אנו והטבע תלויים אלה באלה. בידינו
להשפיע על כיווני התפתחות, שיהיו מאופיינים ביתר צדק, הרמוניה וכבוד לסביבה, ואשר יקיימו אותנו
בדור הזה ואת ילדינו בדורות הבאים.

לשם כך, הוקמה "הרשת הירוקה", על מנת להציב על סדר היום את הנושא החברתי והסביבתי בבית
הספר ובקהילה. הרשת מקדמת חינוך סביבתי אקטיבי- כזה המאפשר לצעירים ולצעירות להתנסות
באזרחות פעילה- ובדרך זו לפתח מודעות יכולת לעצב את עולמם, כך שיהיה עולם שטוב לחיות בו.

כיצד פועלת ה"רשת הירוקה"?
"הרשת הירוקה" טווה מארג של קשרים סביב למידה ועשייה סביבתית- מערך כנסים וקבוצת למידה
למורים ומורות, חבורת המורים, לווי בית ספרי, מאגרי מידע והביטאון "הכדור בידינו".

"הרשת הירוקה" תומכת בפיתוח מנהיגות ילדים פעילי סביבה, דרך מפגשים וכנסי ילדים המאורגנים
לאורך השנה, ביחד עם גופים נוספים ובתי ספר ברשת.

"הרשת הירוקה" פועלת בתשס"ח בכ - 40 בתי ספר בכל הארץ.