עמוד הבית  עמוד הבית
צור קשר  צור קשר
English  English
על הקרן
מענקים
פרוייקטים
הנחיות להגשת בקשה
שותפויות עם הקרן
כללי
קרן של"י
כנס "כוח סביבתי"
רשת ירוקה
פרוייקטים [קרן של"י]

במהלך 55 שנותיה הראשונות של המדינה, קובעי מדיניותה שמו פעמיהם לביסוס מעמדה, להגנה על גבולותיה ולקליטת גלי העלייה. הדאגה לסביבה - גם אם הועלתה כרעיון בלבד, נחשבה למותרות שלא יעלו על הדעת.
הזמנים משתנים, הישראלים מגלים עניין רב יותר בבעיות ארוכות טווח שמציבה מדינה מפותחת ונושא איכות הסביבה הופך לנושא הזוכה לעדיפות הולכת ועולה. קבוצות אזרחים שאכפת להם מהוות כוח מניע מאחורי מספר רב של ארגונים ציבוריים בתחום איכות הסביבה, אשר עמלים על מנת לשמר את הסביבה הרגישה מסביבנו ולבטל את השפעת השנים הארוכות של הזנחה והידרדרות.

מחוף הים ועד ליערות ולמדבר, באמצעות חינוך ופעילות ציבורית, ארגוני המתנדבים פועלים בנחישות למציאת פתרונות לבעיות דחופות ולחיפוש אחר פתרונות ארוכי טווח. אולם כוונותיהם הטובות לא יצליחו להגיע לעולם לכדי מימוש אם לא יימצאו מקורות תמיכה ומימון מתאימים.

קרן של"י (שורשים לסביבה ירוקה) נוסדה אפוא על מנת לסייע לארגונים אלה בראשית דרכם על ידי הזרמה ראשונית של כספים. הודות לתמיכתה של קרן של"י, יצרו קבוצות איכות הסביבה הללו פעם אחר פעם, את ההבדל המשמעותי בין תגובה יעילה לבין נזק סביבתי מתמשך.

מאז נוסדה בחודש אפריל 1997 ע"י קרן קרב וקרנות קמינגס ודורות, העניקה קרן של"י כ 5,000,000 ₪ ב -300 מענקים לכ -220 ארגונים שונים. משנת 2001 מופעלת קרן שלי מתוך הקרן לסביבה ירוקה שהינה איחוד קרנות לנושאי איכות הסביבה. השותפים בקרן לסביבה ירוקה הם: קרן קרב, הקרן החדשה לישראל וקרנות קמינגס ודורות ומטרתה תמיכה בארגונים ארציים, הפעילים בתחומי איכות הסביבה בנושאי מים, אויר, שטחים פתוחים, צדק סביבתי, חינוך והתנועה הסביבתית.

קרן של"י מקיימת שני סבבי מענקים בכל שנה וגובה המענקים הוא עד ₪ 15,000. הגופים הנהנים מתמיכתה של קרן של"י מייצגים את כל מגוון הקשת הפוליטית, הגיאוגרפית והחברתית-כלכלית של ישראל. עבודתם באה לידי ביטוי בכל שלביה של העשייה הסביבתית - שימור מרחבים פתוחים, מחזור, יעוץ לגופי תחבורה ציבורית, עיצוב דגמים לתכנון עירוני, שימושים חוזרים במים, חינוך הציבור, מסעות
פרסום ועוד.

בקשות למענקים נבחנות על ידי ועדת שופטים מקצועיים סביבתית ובין הקריטריונים לפיהם נבחנות
הבקשות ניתן למצוא:

 • חשיבות הנושא המטופל בראייה ארצית כוללת
 • מידת האקוטיות של הנושא המטופל
 • אמצעים נוספים העומדים לרשות קבוצת הפעילים
 • צדק סביבתי-חברתי
 • היקף ההשפעה של הפעילות
 • כמות האנשים המעורבים בפעילות

מתוך השקפת העולם הכללית של הקרן, מעמידה הקרן בנוסף למשאבים, מספר כלים בכדי להעצים את
הארגונים הפעילים בשטח לדוגמא:

 • כנס "כוח סביבתי" כנס שנתי לפעילים סביבתיים המתקיים בשנת 2003 בפעם השישית.
 • ארגון שתי"ל-פרויקט סביבה וקהילה המעמיד לרשות הפעילים יעוץ ארגוני, השתלמויות, ארגון
  קואליציות נושאיות עוד.
 • עמותת אדם טבע ודין-פרויקט צדק סביבתי המעניק סיוע משפטי סביבתי לקבוצות הפעילים,
  מעוטות היכולת הכלכלית, הנאבקות במחדלים סביבתיים.
 • עמותת במקום- המעמידה מוקד יעוץ וסיוע קהילתי בנושאי תכנון לקבוצות תושבים וקהילות
  מקומיות הזקוקים לסיוע תכנוני אך חסרים את המשאבים הדרושים לעזרה מקצועית.

בנוסף החל משנת 2004 מוזמנים מקבלי המענק מקרן שלי למפגשי הכרות אזוריים עם הקרן.
מפגשים אלו נועדו להעצים את פעילותם של הארגונים וקבוצות הפעילים על ידי הכרות הדדית עם
ארגונים נוספים מן האזור שלהם, הכרות עם כלי עזר כגון מוקדי הייעוץ והסיוע המשפטי, ארגוני ותכנוני
וכן למידת מקרה בוחן של ארגון ותיק.

לקרן של"י אתר אינטרנט בו מתעדכנים כל שנה העמותות שקבלו מענק מן הקרן כולל תאור פרויקט
ופרטי ההתקשרות. בצורה זו יהיה מידע נגיש לכל על חלק ניכר מן העשייה הסביבתית המקומית
המתרחשת ברחבי הארץ.