עמוד הבית  עמוד הבית
צור קשר  צור קשר
English  English
על הקרן
מענקים
פרוייקטים
הנחיות להגשת בקשה
שותפויות עם הקרן
כללי
קרן של"י
כנס "כוח סביבתי"
רשת ירוקה
פרוייקטים [כנס "כוח סביבתי"]


הכנס השנתי של ארגוני הסביבה בישראל, המתקיים בסיוע הקרן לסביבה ירוקה ומאורגן ע"י שתי"ל התקיים לראשונה בשנת 1999. ההחלטה לקיים את הכנס באה לאחר עשור של גידול וצמיחה במספר הארגונים הסביבתיים ובמגוון הנושאים בהם הם עוסקים ומתוך תחושה שכינוס רחב של כל הפעילים יתרום להכרות הדדית, תמיכה וסיוע במאבקים, יצירת קשרים חדשים, איחוד כוחות והעצמה של הארגונים
ושל הפעילים.

הכנס הראשון עסק גם בנושאים העיקריים שעמדו על סדר היום של הארגונים ובהם שטחים פתוחים, שמירה על חופים, זיהום אוויר וזיהום מים ומעורבות הציבור התכנון,וגם הכלים בהם ניתן להשתמש כגון הקמת קואליציות, בניית שותפויות שונות בקהילה ושימוש הכלים משפטיים ותכנוניים. משתתפי הכנס ציינו את החשיבות הגדולה בקיומו ואת התועלת הרבה שהפיקו ממנו.

הכנס השני שהתקיים בשנת 2000 עסק בקשר שבין נושאים סביבתיים ולנושאים חברתיים. את הכנס פתח הסופר סמי מיכאל ומכאן עסקו המשתתפים בנושאים כמו צדק סביבתי, ההיבט המקומי של הגלובליזציה, שיתוף פעולה בין יהודים לערבים בנושאי סביבה ועוד. את הכנס חתם דיון על מקומה ותפקידה של התקשורת.

הכנס השלישי בשנת 2001 ניסה להביט על ארגוני הסביבה כחלק מהחברה האזרחית. את הכנס פתחה הרצאתן של פרופ' ארזה צ'רצ'מן ופרופ' אלישבע סדן "פרט-קהילה-סביבה וחשיבותם לחברה האזרחית" בהמשך היום התקיימו דיונים על פוליטיקה וסביבה, איכות סביבה ואיכות שלטון, ניתוח המאבק על כביש חוצה ישראל ועוד. את הכנס חתם דיון ער על "הציבור והממסד- יריבים או שותפים?.

הכנס הרביעי, בשנת 2002 עסק באג'נדה 21 לקראת וועידת כדור הארץ שהתקיימה ביוהנסבורג. היא נפתחה בהרצאה "קיימות- העסקים לא כרגיל" של ד"ר ליה אטינגר ממרכז השל, ו"איכות סביבה מתוך הרמוניה" של שלמה שוהם, נציב הדורות הבאים בכנסת. קבוצות הדיון ניסו לבדוק מה היו המעשים והמחדלים שאירעו בעשור שבין וועידת ריו ב- 1992 לוועידת יוהנסבורג שנערכה מאוחר
יותר באותה השנה. כל זאת בתחומים של מרחבים פתוחים, תחבורה, מגוון מינים, מזון וחקלאות, זיהום אוויר ועוד. את הכנס חתם דיון בסדר היום הסביבתי-חברתי בבחירות לרשויות המקומיות.

הכנס החמישי, בשנת 2003 התקיים בשכונת התקווה בתל אביב תחת הכותרת "להיות אדם- לעשות עיר" בחירת מיקום הכנס, בלב העיר תרמה להמחשת הנושאים בהם עסקו המשתתפים בדיונים, הרצאות וסיורים. בין הנושאים שהועלו היו דו קיום בין תושבים ועסקים בעיר, מדוע הערים איבדו מקסמן? השפעת ההפרטה על הידרדרות הערים, למה צריך סיעות ירוקות במועצת העיר?, על תרבות הצריכה ופיתויי העיר ועוד. את הכנס חתם מופע מרהיב של קרקס פלורנטין שהתבסס על שירי תל אביב של משוררים שונים.

בכנסים משתתפים בכל שנה למעלה משלוש מאות פעילים ופעילות והוא הפך לאירוע המרכזי של התנועה הסביבתית.