עמוד הבית  עמוד הבית
צור קשר  צור קשר
English  English
על הקרן
מענקים
פרוייקטים
הנחיות להגשת בקשה
שותפויות עם הקרן
כללי
קרן של"י
כנס "כוח סביבתי"
רשת ירוקה
פרוייקטים [רשת ירוקה]

.

אנו עדים כל יום לסממני המשבר הסביבתי ההולך ומחריף, הנותנים את אותותיהם גם ברמה מקומית וגם ברמה גלובלית. מצב זה קורא לחינוך סביבתי רלבנטי, חינוך המגביר את מעורבותם של האזרחים של היום ומחר. "הרשת הירוקה" הוקמה לפני 5 שנים כדי לקדם את החינוך הסביבתי-החברתי במערכות החינוך והקהילה בישראל.
כפי שהדברים מבוטאים בחזון הרשת:
"עתידנו - עתיד משותף: העולם בנוי ממארג של קשרים הדדיים - אנו והטבע תלויים אלה באלה. בידינו להשפיע על כיווני התפתחות, שיהיו מאופיינים ביתר צדק, הרמוניה וכבוד לסביבה, ואשר יקיימו אותנו בדור הזה ואת ילדינו בדורות הבאים

לשם כך, הוקמה "הרשת הירוקה", על מנת להציב על סדר היום את הנושא החברתי והסביבתי בביה"ס ובקהילה. הרשת מקדמת חינוך סביבתי-אקטיבי, כזה המאפשר לצעירים ולצעירות להתנסות באזרחות פעילה ובדרך זו לפתח מודעות ויכולת לעצב את עולמם, כך שיהיה עולם שטוב לחיות בו." (מתוך פרסומי הרשת הירוקה)

לכל מקום- סיפור, וכן גם התמודדות וצרכים שונים בתפר המחבר בין החברה האנושית והעולם הביולוגי והפיזי שאנו וחלק ממנו. הרשת הירוקה תומכת בחיזוק מארג הקשרים בין אנשי חינוך ובין ילדים וילדות במגזרים השונים, וסביב עשייה משותפת. הרשת שואפת לתת מרחב וביטוי לרב-גוניות והשוני בחברה הישראלית. בתשס"ג פעלו מעל 40 בתי ספר ו 30 גני ילדים במסגרת
הרשת הירוקה- מכל גווני האוכלוסייה בישראל- יהודים וערבים, דתיים וחילונים; מחורפיש בגליל העליון ועד מיתר שבנגב.

הרשת הירוקה- מיזם לקידום חינוך סביבתי, מיסודה של קרן קרב הפועלת במסגרת תוכנית קרב למעורבות בחינוך ובשיתוף פעולה הדוק עם מרכז השל לחשיבה ולמנהיגות סביבתית, וגופים סביבתיים רבים.


הרשת מתמקדת ב-5 מטרות מרכזיות:

  1. קידום והעצמת בתי"ס בלמידה, תפישה ועשייה סביבתית אקטיבית בקהילה.
  2. יצירת כלים ופורומים "רשתיים" של אנשי חינוך ובתי"ס המקדמים אפקט קהילתי וארצי.
  3. פיתוח מנהיגות חינוכית-סביבתית למורים, למורות ולאנשי חינוך להובלת החינוך הסביבתי .
  4. העצמת המעורבות ומנהיגות של ילדים ילדות בענייני סביבה - הקמת רשת של ילדים פעילי סביבה.
  5. שימוש ברשת כמנוף לשינוי סדר היום במערכת החינוך והעלאת הסביבה וקיימות כנושאי חינוך
    מהמדרגה הראשונה.

שדות הפעילות העיקריים של הרשת הירוקה:

* ליווי ותמיכה בבתיה"ס ביזום תוכניות סביבתיות
ליווי והנחיה של צוותי בתיה"ס בפיתוח תוכניות סביבתיות- להקטנת טביעת הרגל האקולוגית של פרטים והקהילה כולה, ופעולות לשיפור איכות החיים באזור. הרשת הירוקה עוזרת לבתי ספר בגיוס וארגון משאבים ולהצמחת פעילות חדשנית וייחודית בתחום הסביבה .

* הקמת "תת-רשתות"- שיתוף פעולה לקידום אקטיביזם סביבתי
מורים ומורות בונים יחד רשתות מקומיות, המכילות מספר בתי"ס אשר רוקמים שיתופי פעולה של בוצות ילדים פעילים, ביחד עם הורים וגופים ירוקים לטובת- "רשת ירוקה מקומית". רשתות אלו מופעלות בהנחיית הרשת הירוקה על מנת שיפעלו כמנוף להעלאת המודעות לסביבה וליצירת אפקט מקומי רחב יותר של עשייה ואחריות לסביבה בקהילה. בתשס"ד יפעלו 11 תת- רשתות בכל הארץ.

* חבורת מורים למנהיגות חינוכית סביבתית
קורס הכשרה אינטנסיבית להגברת היכולת להובלה והנהגה בתחום החינוך הסביבתי. פורום זה של מורים ומורות ואנשי חינוך מובילים, נפגש פעמיים בחודש במרכז השל ללמידה סביבתית לרכישת כלים ינוכיים, ביחד עם היכרות עם דרכי הפעילות של הרשת הירוקה ופעילות הסביבתית הנעשית בארץ ובעולם.

* מנהיגות ילדים בסביבה
קבוצות "ילדים פעילי סביבה" בתת רשתות של בתי הספר, נפגשות כדי להכיר מקרוב דילמות סביבתיות האזור שלהן. מפגשים אלה מעמיקם את ההבנה של בעיות אקטואליות ובאים לחזק את יכולת הילדים לנקיטת עמדה מושכלת, ולרכישת כלים של אזרחות פעילה לשינוי המצב .
הרשת הירוקה מקיימת, פעם בשנה, כנס ארצי לילדים פעילי סביבה בשיתוף עם
החברה להגנת הטבע.בכנס ילדים פעילים מתכנסים ונותנים ביטוי למעורבות שלהם בנושאי סביבה
וחברה. בכנס הארצי בירושלים שנערך ב 2003, 450 ילדים וילדות מכל הארץ נפגשו עם פעילי סביבה ונחשפו לסוגיות סביבתיות ברחבי הבירה.בשיאו של היום התארחו בכנסת והפנו שאלות לנבחרי ציבור, פגשו את נציב הדורות הבאים לו והגישו סדר יום סביבתי.

* כלים לרישות והעצמת החינוך הסביבתי
לצורך הרחבת ההכרה בצורך להציב את ענייני הסביבה והחברה כציר מוביל בחינוך לחברה בת קיימא, הרשת הירוקה יוצרת, ביחד עם עוד שותפים, במה לשיח של קהילות ואנשי החינוך להחלפת מידע, פיתוח רעיונות וכלים לשיתוף הילדים באקטיביזם קהילתי-סביבתי. להלן מספר כלים שהרשת יצרה לרישות ) networking) ולהפצת הידע:

* ביטאון "הכדור בידינו"
כתב עת ייחודי לחינוך סביבתי-חברתי, אשר מהווה במה לעשייה ברוח הרשת ולכינון שיח חדש בנושא. הגיליון האחרון, לדוגמא, הוקדש לנושא "תחבורה", ומקבץ חשיבה והגות בצד רעיונות מעשיים.

* כנס חינוך "הכדור בידינו"
בו משתתפים כ-400 אנשי חינוך מהרשת ומגופים אחרים.הכנס הוא היחיד במינו בארץ, העוסק בחינוך הסביבתי-חברתי.


מרכז משאבים בהקמה
חומרים, תוכניות, תיעוד פרויקטים, הפנייה למומחים ומדריכים לפרקטיקה ירוקה,
ותקשורת אינטרנט בדף הבית: http://www.karev.org.il/