עמוד הבית  עמוד הבית
צור קשר  צור קשר
English  English
על הקרן
מענקים
פרוייקטים
הנחיות להגשת בקשה
שותפויות עם הקרן
הנחיות וסבבי חלוקה
טפסים לדוגמא
הנחיות להגשת בקשה [הנחיות וסבבי חלוקה]

הקרן לסביבה ירוקה נותנת מענקים לגופים לא ממשלתיים ושאינם למטרות רווח העוסקים בנושאי איכות
:סביבה ברמה הארצית ותוך שימת דגש על הנושאים הבאים
.שטחים פתוחים, אויר, מים, חינוך, צדק סביבתי והתנועה הסביבתית
הקרן מעדיפה לתמוך בעשייה בפועל של ארגונים ולא בתמיכה כללית בתשתית כמו כן הקרן אינה תומכת
.במחקרים, בינוי, הוצאה לאור של ספרים או רכישת ציוד

גובה המענקים אינו קבוע ועשוי לנוע מ $5,000 ועד מספר עשרות אלפי דולרים, תלוי בהיקפי הפעילות
.גודל הארגון, משך הפרויקט יכולות הארגון, מימון משלים וכו'

לקרן תקציב חד שנתי ולכן נותנת מענקים לשנה אחת בלבד. במקרים רבים נידונות הבקשות מתוך ראייה
מתמשכת אך בכל מקרה על ארגון הרוצה לקבל תמיכה מתמשכת לפרויקט, להגיש כל שנה מחדש בקשה
.למענק ואין חידוש אוטומטי של מענקים

ארגונים קטנים ומקומיים בעלי היקף פעילות קטן ובעלי סדר יום ממוקד באזור ובנושא מקומי, מוזמנים
.להגיש את בקשותיהם לקרן של"י שפעילותה מכוונת לארגונים קטנים

כל ארגון המעוניין להגיש הצעת פרויקט מוזמן לפנות אלינו טלפונית לברור מוקדם, כך נוכל לכוון את
,הארגונים להגשת בקשות ממוקדות יותר ומתאימות לסדרי העדיפות של הקרן. באם ימצא הרעיון מתאים
.תקבלו מהקרן טפסי פנייה מסודרים להגשת בקשה
.את הבקשות ניתן להגיש בעברית אך נדרש להגיש תקציר בן שני עמודים בשפה האנגלית

הקרן לסביבה ירוקה מקיימת שני סבבי מענקים בשנה, באביב ובסתיו.
 
לברור מועד מדויק להגשה נא ליצור קשר עם הקרן